***

Thomas zit in de derde kleuterklas. De juf merkt dat hij niet mee kan met de andere kindjes van de klas. Hij zegt bijna niets, vraagt geen hulp als hij die nodig heeft en op de speelplaats staat hij vaak alleen. De juf maakt zich zorgen. De ouders melden Thomas aan voor een onderzoek. Naast het medisch onderzoek bij de dokter, neemt de psycholoog een intelligentietest af.
De logopedist onderzoekt de spraak- en taalontwikkeling van Thomas en de kinesist kijkt naar zijn motoriek. De resultaten worden besproken met de ouders. Nadien volgt een multidisciplinair verslag.

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

cos hoofdpaginaNIEUWE VACATURE:

vacature arts

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.

Diagnose

Een team van artsen, psychologen, kinesisten en logopedisten onderzoekt het kind en stelt een diagnose.

Oriëntering

Het COS geeft op basis van deze diagnose adviezen en oriënteert het kind en de ouders naar de meest geschikte ondersteuningsvorm.

Wetenschappelijke opdracht

Hiernaast heeft het COS ook een wetenschappelijke opdracht. We beschikken over een grote hoeveelheid aan onderzoeksgegevens. Deze zijn uiterst waardevol voor verder onderzoek bij kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Follow-up programma

 Het follow-up team onderzoekt ook prematuur geboren baby's en risicobaby's op de afdeling Intensieve Neonatale zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2016, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication