Aanmelden

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30
Voor een aanmelding kan je op de sociale dienst terecht van 08u30 tot 12u
T 03 830 73 10
cos@provincieantwerpen.be

Opgelet!

Vanaf 01/01/2017 zal het COS Antwerpen overgenomen worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Onze locatie blijft echter ongewijzigd.

COS erkend als MDT

Het COS bestaat uit een multidisciplinair team (MDT) van artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten, een ergotherapeut en sociaal verpleegkundigen.

Het COS is als MDT erkend door door het Agentschap Jongerenwelzijn om aanvraagdocumenten (A-documenten) in te dienen voor mogelijke ondersteuning en aangepaste zorg vanuit de Integrale Jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap, mobiele en ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap, ….

Om ondersteuning en zorg te krijgen vanuit het VAPH of jongerenwelzijn maakt het COS samen met de ouders een A-document op. Hierin staat een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van het kind en worden desgevallend ook diagnostische gegevens opgenomen.

Het COS is ook een erkend team voor de aanvraag van een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) en voor de aanvraag van Indiviuele Materiële bijstand (hulpmiddelen). 

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2017, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication