Aanmelden

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30
Voor een aanmelding kan je op de sociale dienst terecht van 08u30 tot 12u
T 03 830 73 10
cos@provincieantwerpen.be

Opgelet!

Vanaf 01/01/2017 zal het COS Antwerpen overgenomen worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Onze locatie blijft echter ongewijzigd.

Hoe verloopt het onderzoek?

cos hoofdpaginaHet onderzoekstraject in het COS start na de wachttijd met een intakegesprek met de ouders. Tijdens dit eerste gesprek luisteren we naar je zorgen en vragen over de ontwikkeling en het gedrag van je kind.

Dit gesprek vormt de basis van de diverse onderzoeken op het COS:

  • De arts voert een klinisch neurologisch onderzoek uit bij het kind en de bevraging over de ontwikkeling en het gedrag bij de ouders.
  • De psycholoog onderzoekt de algemene intelligentie en eventueel het gedrag (bv. klasobservatie, spelobservatie, aandachts- en concentratieonderzoek).
  • De kinesist onderzoekt de motorische vaardigheden (grove en fijne motoriek).
  • De logopedist evalueert de communicatie, spraak- en taalontwikkeling. 

Het multidisciplinair team brengt de resultaten van de verschillende onderzoeken samen en stelt indien nodig een diagnose.

De arts en psycholoog bespreken de conclusies met de ouders en geven advies over de verdere aanpak en begeleiding. De ouders krijgen hiervan een schriftelijk verslag.

Het COS kan de ouders helpen bij de verdere (administratieve) opvolging van de onderzoeksvragen. We kunnen hen bijstaan in vragen naar verhoogde kinderbijslag, attesten en/of voorschriften voor behandeling. We kunnen via de MDT- werking samen met de ouders een aanvraagdossier indienen voor hulp, bijstand of begeleiding vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

Praktische Informatie

 

 

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2017, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication