Aanmelden

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30
Voor een aanmelding kan je op de sociale dienst terecht van 08u30 tot 12u
T 03 830 73 10
cos@provincieantwerpen.be

Opgelet!

Vanaf 01/01/2017 zal het COS Antwerpen overgenomen worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Onze locatie blijft echter ongewijzigd.

Competenties van het COS

Deskundigheid

Het COS investeert voortdurend in de kwaliteit van de onderzoeken. De combinatie van verschillende disciplines en vormings- en overlegmomenten is hierbij een belangrijke hefboom.

Multidisciplinariteit

Elk onderzoekstraject bestaat uit verschillende onderzoeken uitgevoerd door minstens twee disciplines. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en de reeds beschikbare gegevens, onderzoekt een arts, psycholoog, kinesist, ergotherapeut en logopedist het kind.

Cliëntgerichtheid

We vertrekken vanuit de vragen van de cliënt. Gedurende het hele onderzoek betrekken we de cliënt en de naaste omgeving zoveel mogelijk bij de onderzoeken en bij de besluitvorming.

Dienstverlening op maat

Het COS kijkt niet alleen naar de beperkingen van het kind, maar vooral naar de (groei)mogelijkheden. Bij het geven van advies vertrekt het COS van een breed zorgaanbod. Dit kan zowel regulier (opvang, school) als gespecialiseerd (een voorziening van het VAPH, een dienst binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, privédiensten,…) zijn.

Onafhankelijkheid

Het COS biedt zelf geen begeleiding of behandeling aan. Wij stellen enkel indien nodig een diagnose en garanderen een onafhankelijke adviesverlening. Wij baseren ons advies op de objectieve resultaten van het onderzoek. De cliënt bepaalt zelf of hij het advies al dan niet volgt.

Respect

Het COS engageert zich om geen onderscheid te maken op basis van ideologische overtuiging, filosofische of religieuze achtergrond, geslacht, afkomst, geaardheid of vermogenstoestand van de cliënten.

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2017, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication