Aanmelden

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30
Voor een aanmelding kan je op de sociale dienst terecht van 08u30 tot 12u
T 03 830 73 10
cos@provincieantwerpen.be

Opgelet!

Vanaf 01/01/2017 zal het COS Antwerpen overgenomen worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Onze locatie blijft echter ongewijzigd.

Referentiecentrum autisme (RCA)

Ook kinderen met (een vermoeden van) autisme kunnen bij ons terecht. Het onderzoek kan zowel plaatsvinden binnen de gewone werking van het COS als binnen de RCA-werking.

RCA staat voor Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen. In België zijn er 7 referentiecentra, opgericht door het RIZIV. Het doel van die centra is om personen met autisme de beste kansen te bieden op een snelle en grondige diagnose.

Het RCA Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen het UKJA (Universitair Centrum Kinderpsychiatrie Antwerpen - ZiekenhuisNetwerk AntwerpenZNA), OPZ Geel en het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC, centrum waar het COS deel van uitmaakt). 

Door deze samenwerking kan het COS de kennis en ervaring met betrekking tot autisme delen met andere experten. Samen kunnen we ook beter het stijgend aantal vragen rond autisme opvangen.

 

Tips en adviezen voor ouders en begeleiders: Participate

Thuisbegeleiding met auti-aanpak: Het Raster

Informatie: Autisme Vlaanderen

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2017, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication