Aanmelden

Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30
Voor een aanmelding kan je op de sociale dienst terecht van 08u30 tot 12u
T 03 830 73 10
cos@provincieantwerpen.be

Opgelet!

Vanaf 01/01/2017 zal het COS Antwerpen overgenomen worden door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Onze locatie blijft echter ongewijzigd.

Tevredenheid, ideeën en klachten

smileyTevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsvragenlijst

 Ideeën

Er liggen ideeënformulieren in de wachtzaal. U kan deze deponeren in onze ideeënbus.

 

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), kan u dit best meedelen aan één van de medewerkers of de teamleider van het COS. We bepalen dan hoe we hier op kunnen reageren en er rekening mee kunnen houden. U krijgt een mondeling of schriftelijk antwoord. Als het antwoord niet volstaat, kan u de officiële  klachtenprocedure volgen.

Hoe kan u een klacht indienen?

  1. U kan per brief een klacht indienen bij de teamleider van het COS. Wij brengen u op de hoogte als we de klacht ontvangen hebben. U krijgt schriftelijk antwoord binnen de 30 dagen. 
    COS Antwerpen, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk - ter attentie van Kathrine Goffart, teamleider.

  2. Indien het antwoord van de teamleider niet voldoende is, kan u zich schriftelijk wenden tot de directeur van Gouverneur Kinsbergencentrum. Deze zal de klacht voorleggen aan een interne klachtencommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het COS en een door u aangeduide vertegenwoordiger. Deze commissie behandelt de klacht, luistert naar alle betrokken partijen en probeert deze te verzoenen. Wij laten u dan binnen de 30 dagen per brief weten welk gevolg wij hieraan gegeven.
    COS Antwerpen, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk -  ter attentie van Maarten Puls, directeur Gouverneur Kinsbergencentrum.

  3. Als dit antwoord nog steeds niet voldoende is, kan u uw klacht per brief voorleggen aan de leidende ambtenaar van het VAPH.
    Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel.  Adreswijziging vanaf 20/06/16: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel. 

 

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2017, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication